Accueil > Travail et relations sociales > Lutte contre le travail illégal > Droit des travailleurs bulgares détachés

Droit des travailleurs bulgares détachés

Vous êtes travailleur bulgare en France

Вие сте български работник във Франция Информирайте се за Вашите права във Франция ! Споразумение за административно сътрудничество от 30 май 2018 г. и протокол за оперативно изпълнение, подписан на 7 юни 2017 г., определят съвместните действия на френската и българската инспекция по труда във връзка с борбата срещу недекларирания труд и спазването на социалното законодателство в случай (...)
--

Webmestre | Accessibilité | Données personnelles et cookies | Légifrance | Mentions légales | Services Publics